Хичээлийн бүтэц

  1. Танилцуулга

   Үнэгүй хичээл үзэх
  2. Жишээ

   Үнэгүй хичээл үзэх
  3. 2. Юу таны нохойг онцгой болгодог вэ?

  4. 1. Сургагч багштайгаа танилц: Brandon McMillan

  5. 3. Сургах бэлтгэл ажил ба итгэлцэл

  6. 4. Сургах суурь буюу 7 үндсэн комманд

  7. 5. Дохионы комманд ба уяаны техник

  8. 6. "Суу" комманд

  9. 7. "Хэвт" комманд

  10. 8. "Байрандаа" комманд

  11. 9. "Болохгүй" комманд

  12. 10. "Боль" комманд

  13. 11. "Нааш ир" комманд

  14. 12. "Зэрэгц" комманд

  15. 13. Зан байдал : Гэрт сургах

  16. 14. Зан байдал : Хаалга руу дайрах

  17. 15. Зан байдал : Ухах , Хуцах, Зажилах зуршил

Хичээлийн тухай

 • 20000 MNT
 • 16 видео хичээл
 • 2 цаг 58 минут

Үнийн санал

3 сарын хугацаанд хаанаас ч үзэх боломжтой